LINEA SUSHI!

Taza Sushi
$1.300 $980
Set duo Sushi
$2.000 $1.800