LINEA SUSHI!

Taza Sushi
$1.300 $980
Set duo Sushi
$1.900 $1.700